gminabochniadlawszyskich.pl

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2014    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy

18.09.2014 r.: Konsultacje z mieszkańcami bez regulaminu!

Uchwała Nr XXXII /288/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 września 2014 r. o przystąpieniu do konsultacji z mieszkańcami gminy zmian w statucie Gminy Bochnia jest kolejnym bublem, gdyż nie przygotowano regulaminu konsultacji. Brak regulaminu…

18.09.2014 r.: Walki o przywrócenie normalności w naszej Gminie c.d.

Konstytucja RP swoje, a Rada Gminy swoje.   Cierpliwa i sumienna praca Stowarzyszenia „Gmina Bochnia dla Wszystkich” zaczyna przynosić efekty. 11 lat temu, 20 czerwca 2003 r. Rada Gminy Bochnia podjęła uchwałę zatwierdzającą Statut Gminy…

08.09.2014 r.: Logika według pracowników Urzędu Gminy

Nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Rady Gminy z wnioskiem o informację na podstawie jakich materiałów i dokumentów pozyskanych z Urzędu Gminy, była rozpatrywana skarga złożona przez Stowarzyszenie na wójta Jerzego Lysego. W odpowiedzi Pani Przewodnicząca…

08.09.2014 r.: Po co radni w gminie Bochnia?

Ten ogólnikowy tytuł nie ma na celu dyskredytowania Szanownych Radnych Gminy Bochnia, ale zamierza zwrócić uwagę obywateli, wyborców na podejmowanie świadomych decyzji, kto będzie nas reprezentował w nowej Radzie Gminy pełniąc tą zaszczytną funkcję godnie,…

07.09.2014 r.: Umowy partycypacyjne

Zbieranie kasy nie wiadomo na co? Zbliżają się kolejne wybory samorządowe, więc rozpoczęła się obiecywana już przed ostatnimi wyborami budowa kanalizacji we wsi Buczyna. W pierwszym etapie powstał główny kolektor i kilka pierwszych nieruchomości jest…

10.07.2014 r.: Chaos komunikacyjny w Gminie Bochnia

    Działania organów Gminy Bochnia, polegające na wydawaniu decyzji w stosunku do nieruchomości, które nie mają prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy o Drogach publicznych doprowadziły do prawnego chaosu…

04.06.2014 r.: Co zrobiliśmy ze swoją wolnością ?

4 czerwca 2014 r. mija 25 rocznica wolnych wyborów. 25 lat temu byliśmy pełni nadziei i wiary, a dzisiaj? Po tych 25 latach powinniśmy sobie zadać pytanie - Co zrobiliśmy ze swoją wolnością ?. Czy…

05.05.2014 r.: Uchwała Rady Gminy Bochnia dotycząca opłaty adiacenckiej do rewizji przez WSA

Na terenie Gminy Bochnia obowiązuje uchwała Nr VIII/56/07 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.…
Strona 1 z 3